vocaloid - ????

080713, ???????, meiko > ??; kaito > ?; miku > ?? ; rin > hisui; len > ?